Nieuws

Project “Uitloop Gezond en Groen” afgerond

Gepubliceerd op
9 april 2009

Het 3-jarige project Uitloop Gezond en Groen is afgelopen. In het project liepen onderzoek en kennisuitwisseling parallel aan elkaar. De ervaringen uit het project zijn beschreven in de praktische brochure ‘Kippenuitloop Gezond en Groen. Inspiratie en ideeën voor ontwerp en uitvoering'.

Kippen gebruik laten maken van de buitenuitloop is één, maar hoe richt je dit in en hoe houd je het groen. Vier demonstratiebedrijven probeerden in hun uitloop verschillende soorten beplanting en maatregelen uit. Zo is geëxperimenteerd met methoden om de uitloop droger te krijgen en de mest af te voeren, onder andere door bedekken met stro en toepassen van wisselbeweiding. Tegelijk is een dertigtal (biologische en vrije uitloop)bedrijven begonnen met maatregelen om de uitloop aantrekkelijker te maken voor kippen, waaronder de aanplant van verschillende soorten bomen en struiken.

Uit het onderzoek aan de bodem is gebleken dat er met name direct rond de stal via mest fosfaat in de uitloop terecht komt zonder te worden afgevoerd. Tegelijk lijkt de jaarlijkse toename over de gehele uitloop mee te vallen. Met betrekking tot diergezondheid is bevestigd dat de uitloop een goede gezondheid niet in de weg staat.

De afsluitende bijeenkomst tijdens Biovak2009 trok 45 deelnemers, waarmee de belangstelling is gewekt. Naast pluimveehouders waren ook vertegenwoordigers van LNV & Skal en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aanwezig.

De brochure is gratis verkrijgbaar bij het Louis Bolk Instituut (zolang de voorraad strekt) en kan worden gedownload.

Klik hier voor de volledige tekst van 'Kippenuitloop Gezond en Groen: Inspiratie en ideeën voor ontwerp en uitvoering'.