Nieuws

Uitmijnen maakt natuurontwikkeling kostenefficiënt

Gepubliceerd op
8 februari 2011

De ontwikkeling van natuur in Nederland kan een forse sprong voorwaarts maken als natuurbeheerders samenwerken met veehouders bij het uitmijnen van fosfaatrijke gronden. Dat blijkt uit een meerjarenproef van het Louis Bolk Instituut die in de Loonse en Drunense Duinen heeft gelopen.

Via het maaien en afvoeren van grasklaver kan fosfaat efficiënt afgevoerd worden. Na een aantal jaren uitmijnen kan op de verschraalde bodem weer een grotere diversiteit aan plantensoorten groeien.

Uitmijnen is dus een veelbelovend alternatief voor het duur afgraven van grond. Veel landbouwgrond die weer natuur moet worden, bevat een overschot aan fosfaat. Dat zorgt voor eenzijdige plantengroei en het overschot aan fosfaat lekt naar grond- en oppervlaktewater. Om fosfaat uit te mijnen en biodiversiteit te stimuleren werken natuurbeheerders en boeren samen. De veehouders zetten gras-klaver in en maaien dit, waardoor fosfaat efficiënt afgevoerd wordt. Om het aandeel klaver op peil te houden,wordt op zandgronden kali toegevoegd. De fosfaatarme bodem leidt uiteindelijk tot een grotere soortenrijkdom.

Aantrekkelijke overgang van landbouw naar natuur

Dit fosfaat uitmijnen gaat niet snel, maar blijkt een prima alternatief te zijn voor het dure afgraven. “Het is een innovatief concept, waarbij we efficiënt natuur kunnen ontwikkelen”, legt onderzoeker Bart Timmermans uit. “De provincie en natuurbeherende organisaties zijn er enthousiast over. Waterschappen hebben baat bij schoner water. En veehouders profiteren van de hoge kwaliteit ruwvoer dat aan het vee gevoerd kan worden. Een winwin-situatie voor betrokken partijen.”

In de brochure “Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting. Handreiking voor de praktijk” (dec. 2010) zijn de resultaten van de proef met uitmijnen beschreven. De brochure is te downloaden of te bestellen op www.louisbolk.nl.

Klik hier voor brochure

Klik hier voor het eindrapport

Downloads

Meer downloads