Nieuws

Natuurbeheer kan bijdragen aan bio-based economy

Gepubliceerd op
15 september 2010

In Overijssel zijn samenwerkingsverbanden opgezet tussen natuurbeherende organisaties en boeren om de groene grondstoffen uit natuurgebieden te waarborgen.

In het project "Nut en Natuur Overijssel" is, in opdracht van de provincie Overijssel, in drie innovatieve samenwerkingsverbanden gezocht naar nieuwe vormen van natuurbeheer door boeren, zoals aangepaste voerwinning van schrale natuurgraslanden en - akkers en de verwerking van reststromen uit bijvoorbeeld rietlanden en heide.

Het belang van samenwerking werd door alle deelnemers groot geacht. Redenen voor natuurbeheerders waren besparingen op de beheerskosten, deskundigheid van boeren, kennis bij boeren van de locale geschiedenis en omstandigheden, en maatschappelijke draagvlak dat door boerenbetrokkenheid vergroot wordt. Redenen voor de boeren waren een natuurlijk bedrijfsimago, besparingen op de bedrijfsvoering, en uitbreiding van het areaal zodat ook op eigen grond meer aan landschap gewerkt kan worden.  Concluderend blijken er in Overijssel veel mogelijkheden en bereidheid om de samenwerking tussen natuurbeheerders en boeren te intensiveren. De drie samenwerkingskringen zijn daarvan voorbeelden met een sterk positieve uitstraling.

  • Contact informatie:  Merijn Bos, Louis Bolk Instituut

Downloads

Meer downloads