Nieuws

Het melkpak moet een verhaal vertellen

Gepubliceerd op
3 juli 2008

Het gaat goed met de biologische landbouw in Nederland, maar het marktaandeel van biologische producten groeit niet zo snel als verwacht. Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, heeft in opdracht van Bioconnect onderzocht hoe de consument er toe gebracht kan worden om te betalen voor de meerwaarde die biologische zuivelproducten hebben voor bodem, plant en dier.

In de studie is specifiek ingezoomd op Demeterzuivel en Boerenfairmelk. Het rapport beschrijft de methode die is toegepast bij Bauernfairmilch in Duitsland. Met stickers op de melkpakken werd aangegeven dat de consument 5 cent extra betaalt om de betrokken boeren voor hun meerprestaties op het gebied van duurzaamheid te belonen. Het onderzoek laat zien dat producten eerder gekocht zullen worden als ze op deze wijze gepresenteerd worden. In Nederland is in 2007 door de firma Vecozuivel getracht eenzelfde concept in de markt te zetten onder de noemer Boerenfairmelk, maar dit is vooralsnog niet gelukt.

Om de mogelijkheden voor het verwaarden van duurzaamheid op een rij te zetten is onderzoek gedaan naar Max Havelaar, Utz Kapeh, Nature & More en Boerenfairmelk.
De conclusies waren:

  • Duurzaamheidsconcepten moeten in volwassen stabiele markten ontwikkeld worden;
  • het verhaal achter het product moet goed overgebracht worden: consumenten laten zich niet alleen door de ratio leiden;
  • de supermarkt is de beslissende factor in het openbreken van de markt.

Voor de biologische zuivel zijn enkele specifieke aanbevelingen gedaan:

  • Laat alle betrokken partijen meebeslissen over het duurzaamheidsconcept;
  • het prijsverschil met het reguliere product mag niet te groot zijn;
  • begin bescheiden en bouw het verhaal langzaam op;
  • profileer het concept vanuit een duidelijk onderscheidende achtergrond (bijvoorbeeld gericht op de regio);
  • verstrek goede en betrouwbare informatie aan de consument;
  • probeer producenten, verwerkers en handel onder één noemer te krijgen.

De zuivelbedrijven Ecomel en Vecozuivel waren bij dit onderzoek betrokken.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport 'De prijs is onredelijk’: Over de verwaarding van duurzaamheid in de biologische zuivelsector' door Vogelzang, De Winter, Ingenbleek en Immink.

English summary