Nieuws

Goede opfok gunstige invloed op gezondheid biologische leghennen

Gepubliceerd op
20 november 2009

Goede groei, hoge uniformiteit, vroegtijdig strooisel en beschikbaarheid van zitstokken tijdens de opfok leidt op latere leeftijd tot minder uitval, een hoger lichaamsgewicht en een beter verenkleed. Dit stellen onderozekers in het onderzoeksrapport Biologische leghennen, gezond,gezonder, gezondst.

In het onderzoek stond de relatie tussen bedrijfsfactoren en diergezondheid bij biologische leghennen centraal. Er zijn 49 koppels biologische leghennen beoordeeld toen ze 50 tot 60 weken oud waren. Bovendien waren van 35 koppels de gegevens over de opfok bekend.

Verenpikken en kannibalisme

Verenpikken blijft een van belangrijkste factoren als het gaat om het dierenwelzijn van leghennen. Uit het onderzoek blijkt dat de schade door verenpikken beduidend minder was in geval van goed uitloopgebruik tijdens de legperiode, en bij aanwezigheid van strooisel en zitstokken op vroege leeftijd. Bovendien toont het onderzoek aan dat hoe meer buitennesteieren er zijn in het begin van de legperiode, hoe groter de kans op verenpikken en kannibalisme op 60 weken leeftijd. Kannibalisme werd minder gezien in geval van goed uitkoopgebruik, hoge uniformiteit op 17 weken, bij aanwezigheid van daglicht en indien de hennen minder bang waren voor de pluimveehouder. Borstbeenvervormingen - die in de gangbare houderij een groot welzijnsprobleem zijn - werden bij de boordeling minder gezien bij gebruik van afgeplatte zitstokken in plaats van ronde en minder in scharrelstallen dan in volièrestallen.

Wintereieren

Uit het onderzoek blijkt ook dat de schaalkleur van eieren afhangt van het jaargetijde waarin ze gelegd zijn. Eieren die in de zomer gelegd waren, hadden een lichtere schaalkleur dan wintereieren. Vermoedelijk heeft dit te maken met de daglengte. Als de dagen langer worden, is er een kortere tijd om het ei aan te maken, wat ten koste gaat van de laatste fase, waarin de schaalkleur ‘aangebracht’ wordt

In het rapport Biologische leghennen, gezond,gezonder, gezondst, staan behalve de onderzoeksresultaten ook aanbevelingen voor pluimveehouders om de gezondheid van hun leghennen te bevorderen.

Downloads

Meer downloads

Links