Nieuws

Uitval bij leghennen terugdringen

Gepubliceerd op
17 december 2012

Uitval bij leghennen is voor legpluimveehouders een kostenpost, zowel in de biologische als de gangbare sector. Wageningen UR Livestock Research, Bioconnect en Louis Bolk Instituut geven in een handzaam boekje adviezen en managementmaatregelen om de uitval terug te dringen.

Het boekje heeft een praktische insteek; geen ingewikkelde medische termen, maar bondige en heldere informatie uit interviews met vier pluimveedierenartsen met ervaring in de (biologische) legpluimveehouderij. Dus rechtstreeks uit de praktijk met praktisch goed uitvoerbare en bruikbare adviezen.

Het boekje is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bespreekt de herkenning en preventie van uitval. Uitval is vaak het resultaat van iets dat in het voorliggende traject fout gegaan is. Uitval is te verminderen door een goed vakmanschap, tijdig signalen op te merken als zaken anders lopen dan bedoeld en weten hoe dan adequaat in te grijpen. Het normale verloop van uitval bij leghennen wordt beschreven en vervolgens worden allerlei signalen die op gezondheidsproblemen duiden behandeld, zoals afwijkende eischalen, het verdwijnen van donsveertjes van het strooisel, de verhouding tussen water- en voeropname, de kwaliteit van het drinkwater, klimaat, gedrag, bloedmijten, wormen, algehele lichamelijke conditie en stress.

Het tweede deel van het boekje gaat over de meest voorkomende oorzaken van uitval. Hoewel het altijd belangrijk is om bij problemen een dierenarts in te schakelen, is het goed om als pluimveehouder zelf ook enige anatomische en ziektekundige basiskennis te hebben. Het terugdringen van uitval is immers niet altijd een kwestie van medicatie, maar vooral een kwestie van het treffen van de juiste managementmaatregelen. Kennis van oorzaak en gevolg en van de ernst van een bepaalde situatie geeft vaak al een indicatie waar het management bijgestuurd of aangescherpt moet worden.

Behandeld worden o.a. E. Coli, eileiderontsteking, eiresten in het lichaam, chronische darmontsteking, slijters en opdrogers, ongelukken/troepen, roofdieren, pikkerij en een aantal specifieke ziekten zoals bijvoorbeeld vlekziekte, snot, Salmonella gallinarum, en het vogelgriepvirus AI.

Downloads

Meer downloads